Tüketici Sorunları Hakem Heyeti

TÜKETİCİ SORUNLARI İL HAKEM HEYETİ

    Tüketiciler ile satıcı ve sağlayıcılar arasındaki uyuşmazlıkların henüz mahkemeye yansımadan ve “dava”ya dönüşmeden, hakim sıfatını taşımayan “bağımsız üçüncü kişiler” tarafından çözüme bağlanması, alternatif bir uyuşmazlık çözüm mercii olarak hukukumuza giren hakem heyetleri, tüketicinin hak arama yollarını kolaylaştırmak, tüketici uyuşmazlıklarının, daha hızlı ve daha ucuz biçimde sonuçlanmasını sağlayarak tüketicileri haklarını kullanması konusunda teşvik etmek amacıyla oluşturulmuşlardır.
    Tüketicilerin korunması konusunda lokomotif görevi gören bu kuruluşların yapısı, işleyişi, üyelerinin seçimi, eğitilmesi ve çalışmalarının kolaylaştırılması amacıyla yeni yasada önemli değişiklikler yapılması öngörülmektedir. Türkiye genelinde 81 il ve 892 ilçe olmak üzere toplam 973 hakem heyeti bulunmaktadır. İlimizde ise 1 il ve 30 ilçe hakem heyeti mevcuttur. Tüketici Sorunları İl Hakem Heyetinin yanında tüm İlçelerimizde İlçe Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri faaliyetlerine devam etmektedir.

    TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA YENİ KANUN TASLAĞI

    Tüketicilerin hak kayıplarını önlemek , gereksinimlerine cevap verilebilecek,her alanda tüketicilerin haklarını daha etkin korunması için yeni bir kanun taslağı hazırlanmıştır.  Buna göre;
    2014 yılı itibariyle 1.272,19 TL olan İlçe Hakem heyetlerinin bağlayıcı karar alma sınırının 2.000 TL’ye çıkarılması öngörülmektedir. Bu şekilde hem tüketicilerin temel ihtiyaçları için satın aldığı ürünlerdeki sorunlarının daha kolay bir şekilde çözümlenmesi hem de mahkemelerin yükünün hafifletilmesi amaçlanmıştır.
    Taraflarca Hakem Heyetlerinin kararlarına karşı 15 gün içinde Tüketici Mahkemelerine itiraz edilebilir. Tüketici mahkemelerinde açılan davalarda tüketiciler her türlü harçtan muaftırlar. Sadece takdir edilen vekalet ücreti talep edilirdi. Yeni Kanun taslağında Hakem heyeti kararlarına karşı itiraz edilmesi durumunda tüketici vekalet ücreti ödemeyecektir.

    4077 sayılı Kanun kapsamında Görevlerimiz
Tüketicilere hizmet verilen alanların tümünde fiyat etiketlerin ve fiyat listelerinin bulundurulması zorunlu olduğundan;
 
  •  Tüketiciler tarafından ürünün tanınması,
  •  Ürün bedelinin bilinmesi,
  • Tüketicilerin  yanıltılmaması açısından önem arz eden ürün etiketi ve fiyat listesinin bulundurulması için azami gayretle  çalışmalar yapmak.(Etiket bulundurma bilincini yaygınlaştırmak)
  • 4077 sayılı Kanunla ilgili denetimler yapmak, aykırı durumlarda yasal işlem yapmak.(İdari para cezası)